Home
Stugan
Sjön
Terrassen
Grinden
 


Röd stuga, vita knutar, myggfönster, fruktträd, bärbuskar, mossiga stenar, lövskog och granskog runtomkring.


Otaliga är de äventyr man kan ge sig ut på, både i fantasin och i verkligheten.
Top