Home
Stugan
Sjön
Terrassen
Grinden
 


Vi har en liten badsjö i närheten. Vattnet är brunaktigt, eftersom det är järnhaltigt. Vi badar, ror och fiskar i sjön. Det finns mört, abborre och gädda. För det mesta får vi inget napp.


Det viktigaste är inte heller fångsten utan det lugn man får av att sitta i en roddbåt och titta på ett guppande flöte.

Top